பிப்ரவரி 21, 2011

செல்போன் காதலில் சீரழியும் பிள்ளைகள்                     பிள்ளை பெறுவது பெரிதல்ல!

பிப்ரவரி 11, 2011

காதலர் தினம் சீரழிவு
ஒவ்வோர் ஆண்டும் பிப்ரவரி 15ஆம் நாளிதழ்களில் அதற்கு முதல் நாள் (14 பிப்ரவரி) காதலர் தினம்' கொண்டாட(?)ப் பட்டதும் அதில் ஏற்பட்ட ரசாபாசங்களும் அவமானங்களும் செய்திகளாக விரிந்திருக்கும். இன்று 'காதலர் தினம்' நாடு  முழுதும் கொண்டாடப்பட்ட இலட்சணம் நாளைய நாளிதழ்களில் வெளியாகும். 

பிப்ரவரி 08, 2011

கற்பொழுக்கம் ஆண்களுக்கும் அவசியம்!!!
அளவற்ற அருளாளனும் நிகரற்ற
அன்புடையோனுமாகிய அல்லாஹ்வின் திருப்பெயரால்....  
''
தங்களின் மறைவிடங்களை பாதுகாத்துக்கொள்ளும் ஆண்களுக்கும்,
 பாதுகாத்துக்கொள்ளும் பெண்களுக்கும்'' 

பிப்ரவரி 02, 2011

தெரிந்துகொள்வோம் !!!


உங்களின் உணவு விஸ்தீரணப்படுத்தப்பட வேண்டுமா? உங்களின் வாழ்நாள் நீள வேண்டுமா?
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

தமிழில் டைப் செய்ய தமிழை தேர்வு செய்யவும்