மே 08, 2011

மாணவர்களுக்கான வழிகாட்டி !

10 மற்றும் +12 முடித்தப் பிறகு என்ன படிக்கலாம் என்பதர்க்கான வழிகாட்டி வரைபடம் !!

இன்னும் தெளிவாக காண படத்தை Clik  செய்யவும்!
Thank to Prof.Vijay Navale & Makesh Narke

கருத்துகள் இல்லை:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

தமிழில் டைப் செய்ய தமிழை தேர்வு செய்யவும்